Thursday, February 15, 2007

Merhba


Dan il-blog huwa parti mil-hidma ta` l-Ezekuttiv tal-Forum Zghazagh Laburisti - Young Labour. L-ghan hu sabiex ikun hemm diskussjoni online dwar il-hidma taghna, il-hsibijiet tal-membri taghna u kuntatt ma` l-eluf ta` zghazagh Maltin li llum il-gurnata qed jaghmlu uzu dejjem akbar ta` dawn il-blogs sabiex jiksbu l-informazzjoni li jridu u l-ahhar ahbarijiet dwar grajjiet kurrenti. Nistiednek ukoll izzur is-sit taghna www.labouryouth.org

No comments: